De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken of materialen. Bij het ontvangen van een beschadigd werk of materiaal dient men het personeel te verwittigen, zo niet kan je aansprakelijk gesteld worden.

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken of materialen. Bij verlies of totale beschadiging moet je de kostprijs van het werk of materiaal betalen, verhoogd met bindkosten. Voor werken of materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een, voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen, toeslag aangerekend. Voor elke ernstige beschadiging aan CD’s, DVD’s, … wordt, net als bij verlies, de prijs van een nieuw vervangexemplaar gevraagd, vermeerderd met de administratiekosten. Indien een werk meer elementen bevat (CD’s, tekstboek enz.) en één of meer elementen beschadigd werden of zoek geraakten, zal steeds het gehele werk moeten vergoed worden. Beschadigde boeken of AVM blijven eigendom van de bibliotheek.

Openingsuren & contact

Bibliotheek

adres
Dorpsstraat 83130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 64 61
Fax fax
016 72 09 85
e-mail
bibliotheek@begijnendijk.be